Boetten – Allt under ett tak

Unika byggnader. Trygg förvaltning. Det är vad Boetten står för. Vi levererar helhetslösningar för publika verksamheter.

Boetten fastigheterBoetten Bygg

Om Boettenkoncernen

Boettenkoncernen innefattar fastighetsförvaltning i Boetten Fastigheter och i Boetten Bygg; projektledning, total- och generalentreprenader för ny – och ombyggnationer.

Ingen byggnad är den andra lik i våra projekt. Med stor omsorg och yrkeskunskap förvaltar och bygger vi fastigheter för publika verksamheter. I varje enskilt uppdrag används kända metoder för att skapa en unik byggnad med högsta kvalitet. Vi finner inspiration i utmanande projekt där vi får nyttja vår breda kompetens som helhetsleverantör.