Personuppgiftspolicy

Vilkar uppgifter lagrar vi?

Kontaktuppgifter (namn, telefonnummer, hemadress, e-postadress)
Personnummer
Bankrelaterade uppgifter
Kreditprövning
Uppgifter du själv registrerar självmant via mail eller kontaktformulär

Vad är den rättsliga grunden för insamlingen?
Genom att du godkänner i rutan nedan 

Ändamål med insamlingen?
Vi tar in och behandlar dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden. Vi tar bara in personuppgifter som är nödvändiga för ändamålet. Personuppgifter som ej längre behövs tas bort.

Hur tar du del av den lagrade informationen?
Kontakta Niclas Nordlander på niclas.nordlander@boetten.se

Så raderar eller rättar du informationen?
Kontakta Niclas Nordlander på niclas.nordlander@boetten.se

Så användningsbegränsar du informationen eller återkallar ditt samtycke
Kontakta Niclas Nordlander på niclas.nordlander@boetten.se

Period som uppgifterna sparas
Uppgifterna sparas så länge du är hyresgäst hos oss

Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig
Niclas Nordlander, niclas.nordlander@boetten.se

Så hanteras dina personuppgifter
Endast personer som behöver dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dem.

När lämnar vi ut dina personuppgifter
Vi lämnar endast ut dina personuppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag samt vid godkännande från dig vid t e x kreditupplysning

Ansvarigt bolag som mottager personuppgifterna

Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet
Vid klagomål på Boettens behandling av personuppgifter kan Datainspektionen kontaktas. Besök www.datainspektionen.se för mer information eller kontakta Datainspektionen via e-post på datainspektionen@datainspektionen.se eller på telefon 08-657 61 00.