Engelska Skolan i Norrtälje

Nyproduktion av Skola för Famera

Projektfakta:

Kv. Kungsängsliljan, Norrtälje, Engelska Skolan

Beställare: Famera AB

Kontraktsumma: 138 mkr

Entreprenadform: Totalentreprenad

Igångsättningstid: November 2021

Sluttid: Augusti 2023

Kontakt - Boettenkoncernen

Kontaktperson:

Jens Mackegård

Telefon: 073-8421242

E-post: jens.mackegard@boetten.se