Om våra fastigheter

Boetten började bygga upp sitt fastighetsbestånd i Gävle i slutet av 1980-talet. I början på 1990-talet köptes Gevalias gamla huvudkontor (Baltichuset) och gjordes om till Domstolshus. Domstolsverket hyrde fram till 2006, då de efter flytt ersattes av nuvarande hyresgäst Thorén Business School. Vi har under årens lopp även  byggt upp ett bestånd av bostadsfastigheter i Gävle och har idag ca 200 st.

I Stockholmsområdet har vi sedan mitten av 1990-talet ett samarbete med Riksarkivet och Stockholms Läns Landstingsarkiv där de hyr våra lokaler i Täby (Arninge) samt Huddinge (Flemmingsberg). Vi har under de senaste åren även investerat i markområden i Arninge där vi idag har ett antal butiksytor bland hyresgästerna märks Flinks Järn och Dormy Golf.

Felanmälan

Är det något som inte fungerar?
Gör din felanmälan här.